วันครู ปี 2564

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 141962 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 29607 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

อภิรักษ์ ศรีวโรบล

ดีมากครับ

2021-08-04 20:15:55

วีระชัย พรหมโคตร

ดีมาก

2021-08-02 21:22:54

ดารุณี เครือหงษ์

ดีมากค่ะ

2021-08-02 17:14:36

นางสาวนางสาวเมธินี ลิละคร

ดีมากค่ะ

2021-08-01 17:09:52

นางสาวนางสาวรัตน์เชาวดี ฟูธรรม

ดีมากค่ะ

2021-08-01 14:24:49

นางสาวรวิสรา ปั้นประสงค์

ดีมากค่ะ

2021-08-01 10:44:51

อทินันท์ ธานี

ดีมากครับ

2021-08-01 10:17:05

นางสาววัลลภา บุญซุ่นหลี

ดีมากค่ะ

2021-07-29 11:38:17

นางจุฬาพร อาริยะ

ดีมากค่ะ

2021-07-28 00:18:59

นายรัฐศาสตร์ คุณสมบัติ

ดีมากๆครับ

2021-07-24 00:19:27