วันครู ปี 2564

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 142172 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 29650 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสาวเสาวนีย์ เจริญผล

ดีค่ะ

2021-10-22 21:31:42

นางธิดารัตน์ คำอาษา

ดีค่ะ

2021-10-18 19:05:27

นางสาววันเพ็ญ สุวรรณผู

ดีค่ะ

2021-10-12 06:59:02

นางสาวไอลดา ศรีสอาด

ดี

2021-10-01 16:34:58

นางสาวณาตยา สมจิตต์

ดีมาก

2021-09-28 13:22:30

นางสาวสุรีรัตน์ สำราญถิ่น

ได้รับความรู้มากมาย

2021-09-28 05:03:12

นางสาวอัจฉรียา ไชยวุฒิ

ได้รับแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “10 ครู ผู้สร้าง” การเสวนา เรื่อง “ครูวิถีใหม่ผู้สร้าง” (ภาคภาษาอังกฤษ)

2021-09-26 23:43:02

พวงเพชร ศิลปวิสุทธิ์

ดีมากค่ะ

2021-09-23 18:12:35

นางสาวพนารัตน์ กาฉลาด

เปลี่ยนวิธีคิดได้ค่ะ

2021-09-23 17:46:04

นางวรนุช หน่างเกษม

ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากคะ

2021-09-19 21:00:17