วันครู ปี 2565
Responsive image Responsive image

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ผู้รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 4 ปี 2564 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนและ ติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ ประเทศละ 1 คน

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) รางวัลคุณากร

รางวัลของครูที่มีคะแนนลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 4

รางวัลครูยิ่งคุณ

รางวัลของครูที่มีคะแนนลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 10

รางวัลครูขวัญศิษย์

รางวัลของครูที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดและองค์กรระดับชาติและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรม วิชาการ