ร่วมทำบุญตักบาตรออนไลน์

เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

"พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉม คุณภาพการศึกษา"

Teacher’s Power is the heart of transforming the educational quality

จำนวนผู้ร่วมตักบาตร

789 ท่าน

กดปุ่ม Play เพื่อฟังพระให้พร