วันครู ปี 2566

ปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 6 เรื่อง พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉม คุณภาพการศึกษา
Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality”

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 36828 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 7553 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางปานหทัย เมืองอินทร์

น่าประทำใจ

2023-12-06 13:52:17

นางสวนีย์ หน่ายคอน

ได้แนวทางไปปรับใช้ในการไปพัฒนาตนเอง

2023-12-05 13:53:40

ปัทมาภรณ์ นาค

ได้รับแนวทางที่ดีเลยค่ะ

2023-12-04 19:36:53

นายอาชาคริสน์ ขาววงค์

ได้รับเเนวทางในการนำมาปรับใช้และพัฒนาตนเองครับ

2023-12-04 14:26:10

นางสาวกรรณิกา อาสาสิงห์

ยอดเยี่ยมค่ะ

2023-12-04 13:31:37

นางสาวลลิตา คาดีวี

ได้รับข้อคิดแนวทางการพัฒนาตนเองค่ะ

2023-12-04 00:25:01

นางสาวอภิสา แก้วฤาชา

ได้รับข้อคิดและแนวทางการทำงานเป็นครูดวงหัวใจต่อไป

2023-12-03 08:43:55

นายชาญฤทธิ์ ลีมอปาแล

ได้รับข้อคิดและแนวทางการทำงานเป็นครูดวงหัวใจต่อไป ครับ

2023-12-01 15:54:27

สานิต ต่ออำนาจ

ยอดเยี่ยมครับ

2023-12-01 01:54:11

นางงามพรรณ​ ธิปัตย์

ดีมากคะ

2023-11-30 13:55:05