วันครู ปี 2566

ปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 6 เรื่อง พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉม คุณภาพการศึกษา
Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality”

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 34832 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 7144 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

รสสุคนธ์ รุ้งประนมกร

กีมากเลยค่ะ

2023-06-07 14:43:33

นางนันท์นภัส คำจันทร์

ดีค่ะ

2023-06-07 13:37:38

ศรีสุดา​ เชื้อดี

ดีมากค่ะ

2023-06-07 04:17:54

เรณู ไชยหงษ์

ได้แนวคิดดีมากค่ะ

2023-06-06 14:36:16

วรันยา หารภูมิ

ดีมากค่ะ

2023-06-06 11:03:36

นายคณิน สัจจารักษ์

ได้รับฟังอีกแนวคิดดีๆครับ

2023-06-06 11:00:54

นางสาวชนัญชิดา สุกใส

นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะ

2023-06-05 12:23:21

นางสาววนิดา สลักษร

ได้รับฟังอีกแนวคิดดีๆ ค่ะ

2023-06-04 22:13:18

นางสาวกัญญาณัฐ อุทโท

ดีมากค่ะ

2023-05-29 13:43:34

นิศานาถ กันน้อย

นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะ

2023-05-29 13:03:15