วันครู ปี 2566

เสวนาพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา
บทบาทและภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 28289 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 5806 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

ศรีสุดา​ เชื้อดี

ดีมากเลยค่ะ​ ชอบช่วงท้ายสำหรับจัดห้องเตรียมอาชีพ​ การพัฒนา​เต็มศักยภาพ​การศึกษา​ค่ะ​ ขอบคุณ​สำหรับความรู้ค่ะ

2023-06-07 05:21:23

วรันยา หารภูมิ

ดีมากค่ะ

2023-06-06 12:38:58

นายคณิน สัจจารักษ์

ดีมากครับ

2023-06-06 11:03:27

นางสาวชนัญชิดา สุกใส

นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะ

2023-06-05 12:23:54

นางสาววนิดา สลักษร

ได้ข้อคิดนำไปประยุกต์ใช้ค่ะ

2023-06-04 22:17:18

นางสาวปุริมปรัชญ์ คำลำเภา

ดีมากค่ะ

2023-05-30 14:07:32

จรัสศรี เพ็งรัศมี

ดีมากค่ะ

2023-05-28 11:34:31

นางสาวขวัญคนึง ผสมสกุล

ดีมากค่ะ

2023-05-27 15:37:46

นางสุพิชญา จันทร์แจ้ง

ดีมากค่ะ

2023-05-24 11:16:15

นางสาวสมฤดี อินตาใจ

เยี่ยมค่ะ

2023-05-23 16:26:58