วันครู ปี 2566

เสวนาพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา
บทบาทและภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 29207 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 5994 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสาวจรัสศรี นามเสนาะ

เป็นการอบรมที่ดีมาก

2023-09-20 11:51:08

นางสาวขวัญกมล เขียวบุญปลูก

เป็นการอบรมที่ดีมากค่ะ

2023-09-20 09:28:05

นางสาวพัชราพร แสงฉาย

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆค่ะ

2023-09-16 20:38:52

นางสาวอริษา บุญวิจิตร

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ดีค่ะ

2023-09-14 18:08:38

สิบเอกกฤษฎิ์ เพียรมาก

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ

2023-09-14 14:52:18

นางสาววริยา โภคา

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่วิทยากรแต่ละท่านมอบให้ค่ะ

2023-09-14 09:34:33

นางสาววรรณิภา โยธี

ได้รับความรู้มากค่ะ ขอบคุณค่ะ

2023-09-13 13:54:04

สิทธินนท์ อนุเดช

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่วิทยากรแต่ละท่านมอบให้

2023-09-12 20:08:34

นางสาวอรวรรณ พุทธโคตร

ได้รับความรู้มากค่ะ ขอบคุณค่ะ

2023-09-12 19:32:45

นางสาวธารา ภาพยนต์

ดีมากคะ

2023-09-12 14:06:33