วันครู ปี 2566

เสวนาพิเศษ “พลังครูสู่การสร้างความเท่าเทียม”

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 27402 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 5625 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสาวจรัสศรี นามเสนาะ

เป็นการอบรมที่ดีมาก

2023-09-20 11:51:24

นางสาวขวัญกมล เขียวบุญปลูก

เป็นการอบรมที่ดีมากค่ะ

2023-09-20 09:28:29

นางสาววิไลรัตน์ มารมย์

ดีค่ะ

2023-09-19 15:45:21

นางสาวพัชราพร แสงฉาย

ได้รับความรู้มากค่ะ

2023-09-16 20:39:23

นางสาววริยา โภคา

ได้รับความรู้มากค่ะ ขอบคุณค่ะ

2023-09-14 09:35:02

นางสาววรรณิภา โยธี

ได้รับความรู้มากค่ะ ขอบคุณค่ะ

2023-09-13 13:50:13

นางสาวอรวรรณ พุทธโคตร

ได้รับความรู้มากค่ะ ขอบคุณค่ะ

2023-09-12 19:32:53

นางสาวธารา ภาพยนต์

ดีมากคะ

2023-09-12 14:07:04

นางสาวนราภรณ์ ทองนำ

ดีมากค่ะ

2023-09-12 12:56:47

นางสาวพัชรินธร หมีแป

ดีมากค่ะ

2023-09-11 19:32:19