วันครู ปี 2566

เสวนาพิเศษ “พลังครูสู่การสร้างความเท่าเทียม”

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 26599 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 5461 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

ศรีสุดา​ เชื้อดี

เป็น​ประโยชน์​ดีมากค่ะ​ ขอบคุณ​วิทยากรและครูทุกท่านค่ะ

2023-06-07 07:31:59

วรันยา หารภูมิ

ดีมากค่ะ

2023-06-06 12:40:11

นายคณิน สัจจารักษ์

ดีมากครับ

2023-06-06 11:03:59

นายสัตยา สิริเกียรติ

ยอดเยี่ยมครับ

2023-06-05 16:24:51

นางสาวชนัญชิดา สุกใส

นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะ

2023-06-05 12:24:13

นางสาววนิดา สลักษร

ยอดเยี่ยมค่ะ

2023-06-04 22:18:07

Supaporn Raisagun

เยี่ยม

2023-06-03 19:59:48

นางสาวปุริมปรัชญ์ คำลำเภา

ดีมากค่ะ

2023-05-30 14:08:34

จรัสศรี เพ็งรัศมี

ดีมากค่ะ

2023-05-28 13:26:56

นางสาวขวัญคนึง ผสมสกุล

ดีมากค่ะ

2023-05-27 15:38:57