จำนวนผู้ร่วมตักบาตร

4,583 ท่าน

กดปุ่ม Play เพื่อฟังพระให้พร