จำนวนผู้ร่วมตักบาตร

4,640 ท่าน

กดปุ่ม Play เพื่อฟังพระให้พร