จำนวนผู้ร่วมตักบาตร

6,070 ท่าน

กดปุ่ม Play เพื่อฟังพระให้พร