จำนวนผู้ร่วมตักบาตร

4,609 ท่าน

กดปุ่ม Play เพื่อฟังพระให้พร