จำนวนผู้ร่วมตักบาตร

5,935 ท่าน

กดปุ่ม Play เพื่อฟังพระให้พร