ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญบริจาค

มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 059–0–24478-7
กรอกชื่อของท่าน
กรอกจำนวนเงินที่บริจาค

แนบสลิปการโอนเงินบริจาค


(ประเภท: jpeg,png ขนาดไม่เกิน 500kb.)

ยืนยันข้อมูลถูกต้อง

ยอดรวมจำนวนเงินบริจาค

38,143 บาท