วันครู ปี 2565

ครูคือใคร

@hec_sdu_suphanburi พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล 16 มกราคม 2565 #วันครู #คุรุสภา #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ♬ เสียงต้นฉบับ - คหกรรมสวนดุสิตสุพรรณบุรี

สอนเด็กไทยเป็นอย่างไร

@hec_sdu_suphanburi พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล 16 มกราคม 2565 #วันครู #คุรุสภา #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ♬ เสียงต้นฉบับ - คหกรรมสวนดุสิตสุพรรณบุรี

พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล (พานไว้ครู)

@hec_sdu_suphanburi พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล 16 มกราคม 2565 #วันครู #คุรุสภา #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ♬ เสียงต้นฉบับ - คหกรรมสวนดุสิตสุพรรณบุรี

วันครูในต่างประเทศ

@hec_sdu_suphanburi พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล 16 มกราคม 2565 #วันครู #คุรุสภา #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ♬ เสียงต้นฉบับ - คหกรรมสวนดุสิตสุพรรณบุรี

พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล (โดยครูต่างชาติ)

@hec_sdu_suphanburi พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล 16 มกราคม 2565 #วันครู #คุรุสภา #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ♬ Victory(完整版) - Two Steps From Hell

บทกลอนเนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 โดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์แนวคิดการออกแบบป้ายและปกหนังสือที่ระลึกHow to be a teacher in the new era_ What qualifications should teachers havemotion วันครู “Teachers Transform”motion ทุก ๆ คน ก็เป็นครูสปอตโทรทัศน์

รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน สู่ฝัน ทีม โอฬารรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน ภูมิใจครู ทีม MOVING IMAGEรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน การเรียนยุคใหม่ สร้างเด็กไทยเป็นพลเมืองโลก ทีม Sakaedot Studioรางวัลชมเชย ชื่อผลงาน The Diplomat ทีม ASP's New Genรางวัลชมเชย ชื่อผลงาน พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล ทีม ติ้งตรัง ศุภวรรณสปอตวิทยุ

รางวัลชนะเลิศ ชื่อ ผลงาน ครูยุคใหม่พัฒนาสู่สากล ทีม หงส์ปวีร์รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล ทีม กล้วยไข่ เอ็นเทอร์เทนเมนท์รองชนะเลิศ อันดับ 2 ครูผู้สร้างคน ทีม อุดมสมบูรณ์รางวัลชมเชย พลังครูไทยพัฒนาคนไทยสู่สากล ทีม ครูเอทีฟรางวัลชมเชย ผลงาน คำว่า "ครู" คืออะไร? ทีม คาโมมายด์บัตรคารวะครูออนไลน์

https://www.ksp.or.th/ksp2018/cards/

จากใจศิษย์ถึงครู

http://site.ksp.or.th/photo.php?site=teachersday&SiteMenuID=4913