วันครู ปี 2566

รับชมการถ่ายทอดสด งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

⯁ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์

⯁ พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

⯁ พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

⯁ พิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี

⯁ พิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2566 และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 “ระดับดีเด่น”

⯁ การปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 6

⯁ การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา และหน่วยงานอื่นๆ

เชิญชวนร่วมทำบุญเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

ปาฐกถา/เสวนา นิทรรศการรางวัล กิจกรรมพัฒนาตนเอง

ผู้เข้าชมทั่วไป

85,276 ท่าน

ผู้เข้าชมแบบสมาชิก

69,653 ท่าน

ผู้เข้าชมทั้งหมด

154,929 ท่าน