วันครู ปี 2565

รับชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

⯁ พิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี ⯁ พิธีคาราวะครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

⯁ พิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติ และรางวัลคุรุสภา

⯁ การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา และของหน่วยงานอื่น ๆ

⯁ การปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 5 ⯁ การเสวนา (ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภาและของหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เชิญชวนร่วมทำบุญเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

การ์ดวันครู

บทกวี ...เพื่อ “ครู”
อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ขอเชิญดาวน์โหลด sticker Line Creator "วันครู 2565" หรือ “Teachers' Day 2022”

จัดทำขึ้นมาเนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

รายได้จากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ Line Sticker Shop

❤️❤️ เข้ามาช่วยกันดาวน์โหลดเยอะ ๆ นะ 🙏🙏

Sticker Teachers' Day
Button activity

ผู้เข้าชมทั่วไป

233,267 ท่าน

ผู้เข้าชมแบบสมาชิก

278,034 ท่าน

ผู้เข้าชมทั้งหมด

511,301 ท่าน