วันครู ปี 2566

หลักสูตรออนไลน์
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา

Responsive image
Responsive image
Responsive image

รับชมย้อนหลัง งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

“อาจารย์ยักษ์” ผู้แปลงบันทึกของพระราชา ให้เป็นตำราแห่งชีวิต

ต้นแบบครู สร้างแรงบันดาลใจ สู่การพลิกโฉมการศึกษา

เสวนา ถอดบทเรียน มองอนาคต บทบาท ภารกิจ และความท้าทาย

สู่การพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา ครู และ ผู้บริหาร

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย
คุรุสภาและบริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด