วันครู ปี 2565

การปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 5 เรื่อง
“พลังครูวิถีใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 287078 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 58728 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางจีรภา จิตตรง

ดีมากค่ะ

2022-05-23 14:56:37

นางสาวพลอยฐิชาภรณ์ กลมเกลียว

ดีมากค่ะ

2022-05-23 14:41:01

นางสาวพลอยฐิชาภรณ์ กลมเกลียว

ดีมากค่ะ

2022-05-23 14:40:58

นางสาวพลอยฐิชาภรณ์ กลมเกลียว

ดีมากค่ะ

2022-05-23 14:40:49

นางสาวอัจฉริยา ภู่เผือก

ได้รับความรู้และแนวคิดที่ดีค่ะ

2022-05-23 14:20:53

สุรชัย บุญเศษ

ได้ความรู้และแนวคิดดีๆครับ

2022-05-23 14:04:22

นายนาทพล ศรีบุรินทร์

เป็นแนวคิดที่ดีสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้ครับ

2022-05-23 13:50:30

อนันต์ ศรีมุกข์

ดีมากๆๆ

2022-05-23 13:26:39

เปมิกา อุปรินทร์

เป็นแนวคิดที่ดีในการจัดการเรียนการสอนค่ะ

2022-05-23 13:13:06

นางสาวนลินี ดอนจันดา

ได้รับทราบแนวคิดที่ดีค่ะ

2022-05-23 12:58:57