วันครู ปี 2565

นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี

รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ”

นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล

อายุ : 36 ปี

ประสบการณ์ทำงาน : 2562 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน/ ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล

คำคมที่ส่งต่อแรงบันดาลใจ

“ร่วมมือรวมพลังพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 57626 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 11903 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นายธรณินทร์ มีพลงาม

ยอดเยี่ยมมากครับ

2022-06-22 08:37:23

นางสาวอัจฉรา จันทา

ดีมากค่ะ

2022-06-11 14:47:43

พระธีรศักดิ์ ธีรธมฺโม/พุ่มพวง

ดี

2022-06-02 10:43:00

นายชัชรินทร์ สุขปาน

ดีมากครับ

2022-06-02 09:25:55

อารยา ภาวงศ์

ดีมากค่ะ

2022-06-01 16:58:16

นางสาวกัญญารัตน์ มลิพันธ์

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

2022-06-01 09:05:58

นางสาวพันธ์สุรีย์ จิตรหลัง

ดีเยี่ยม

2022-06-01 08:53:00

อัตสิริ ศรีวิราช

ยอดเยี่ยมมาก

2022-06-01 00:46:56

นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร

ผลงานวิจัยน่าสนใจและมีประโยชน์มากค่ะ

2022-05-31 23:36:03

นางสาวพรทิพย์ เบาสูงเนิน

ดีค่ะ

2022-05-31 23:08:43