วันครู ปี 2565

นายกรไกร ภูมิไสว

รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ”

นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นายกรไกร ภูมิไสว

ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา

อายุ : 38 ปี

ประสบการณ์ทำงาน : 14 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน/ ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวัดคงคาราม

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

ผลงานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒

คำคมที่ส่งต่อแรงบันดาลใจ

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู

กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 52193 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 10847 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสาวอัจฉรา จันทา

ดีมากค่ะ

2022-06-11 14:47:55

พระธีรศักดิ์ ธีรธมฺโม/พุ่มพวง

ดีมาก

2022-06-02 10:43:22

นายชัชรินทร์ สุขปาน

ดีมากครับ

2022-06-02 09:26:25

อารยา ภาวงศ์

ดีมากค่ะ

2022-06-01 16:58:44

นางสาวกัญญารัตน์ มลิพันธ์

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

2022-06-01 09:07:17

นางสาวพันธ์สุรีย์ จิตรหลัง

ดีเยี่ยม

2022-06-01 08:53:44

นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร

ผลงานวิจัยน่าสนใจและมีประโยชน์มากค่ะ

2022-05-31 23:30:26

นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศ

ชื่นชมค่ะ

2022-05-31 23:05:04

นางสาวเกศินี คงจันทร์

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

2022-05-31 23:04:23

นายเฉลิมเกียรติ โยธานันท์

ขอแสดงความชื่นชมครับ

2022-05-31 22:47:39