วันครู ปี 2565

นายชาญ เถาวันนี

รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ”

นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นายชาญ เถาวันนี

ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ

อายุ : 42 ปี

ประสบการณ์ทำงาน : 20 ปีเริ่มปฏิบัติหน้าความเป็นครูตั้งแต่ปี2544 จนถึงปัจจุบันนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน/ ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนศรียานุสรณ์

สังกัด : สํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี- ตราด

ผลงานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาปลายตามแนวคิด STEM Education ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้( PLC )

คำคมที่ส่งต่อแรงบันดาลใจ

“การเรียนการสอนฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันควรดัดแปลงเป็นไปในด้านแนะนําและท้าทายให้ทดลอง ใฝ่หาแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นการตั้งโจทย์จากจุดประสงค์ที่ต้องการ แล้วหาหนทางแก้อุปสรรคไปให้ถึงที่หมาย”

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 49470 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 10235 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสาวอัจฉรา จันทา

ดีมากค่ะ

2022-06-11 14:48:07

พระธีรศักดิ์ ธีรธมฺโม/พุ่มพวง

ดีมาก

2022-06-02 10:43:47

นายชัชรินทร์ สุขปาน

ดีมากครับ

2022-06-02 09:26:48

อารยา ภาวงศ์

ดีมากค่ะ

2022-06-01 16:59:15

นางสาวกัญญารัตน์ มลิพันธ์

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

2022-06-01 09:08:14

นางสาวพันธ์สุรีย์ จิตรหลัง

ดีเยี่ยม

2022-06-01 08:54:12

อัตสิริ ศรีวิราช

ยอดเยี่ยมมาก

2022-06-01 00:52:19

นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร

ผลงานวิจัยน่าสนใจและมีประโยชน์มากค่ะ

2022-05-31 23:35:22

นายเฉลิมเกียรติ โยธานันท์

ขอแสดงความชื่นชมครับ

2022-05-31 22:47:51

นายนาทพล ศรีบุรินทร์

ชื่นชมครับ

2022-05-31 22:22:45