วันครู ปี 2565

นายณรงค์ศักดิ์ กำเนิดทอง

รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ”

นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นายณรงค์ศักดิ์ กำเนิดทอง

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

อายุ : 46 ปี

ประสบการณ์ทำงาน : ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 22 ปี 5 เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน/ ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวัดกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สังกัด : สํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี- ตราด

ผลงานวิจัย : การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำคมที่ส่งต่อแรงบันดาลใจ

“อ่านออกเขียนได้คือหัวใจพื้นฐานของการเรียนรู้โดยมีครูปูทางสร้างสรรค์ศิษย์”

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 49908 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 10307 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสาวอัจฉรา จันทา

ดีมากค่ะ

2022-06-11 14:48:19

พระธีรศักดิ์ ธีรธมฺโม/พุ่มพวง

ดีมาก

2022-06-02 10:44:09

นายชัชรินทร์ สุขปาน

ดีมากครับ

2022-06-02 09:27:40

อารยา ภาวงศ์

ดีมากค่ะ

2022-06-01 16:59:43

นางสาวกัญญารัตน์ มลิพันธ์

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

2022-06-01 09:11:09

นางสาวพันธ์สุรีย์ จิตรหลัง

ดีเยี่ยม

2022-06-01 08:54:36

นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร

ขอชื่นชมคุณครูค่ะที่พัฒนานวัตกรรมที่ดี

2022-05-31 23:34:32

นายนาทพล ศรีบุรินทร์

ยอดเยี่ยมครับ

2022-05-31 23:12:59

นางสาวพรทิพย์ เบาสูงเนิน

ดีค่ะ

2022-05-31 23:07:15

นายเฉลิมเกียรติ โยธานันท์

ขอแสดงความชื่นชมครับ

2022-05-31 22:48:05