วันครู ปี 2565

นายธนพัฒน์ ทับไธสง

รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ”

นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นายธนพัฒน์ ทับไธสง

ตำแหน่ง : ครู

อายุ : 29 ปี

ประสบการณ์ทำงาน :
ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 2 ปี
ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร คศ.1 3 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน/ ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ผลงานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน (MBI) คำคมที่ส่งต่อแรงบันดาลใจ : ความสำเร็จของนักเรียนคือแรงบันดาลใจของครู

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 45967 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 9520 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสาวอัจฉรา จันทา

ดีมากค่ะ

2022-06-11 14:48:32

พระธีรศักดิ์ ธีรธมฺโม/พุ่มพวง

ดีมาก

2022-06-02 10:44:37

นายชัชรินทร์ สุขปาน

ดีมากครับ

2022-06-02 09:28:33

อารยา ภาวงศ์

ดีมากค่ะ

2022-06-01 17:00:14

นางสาวกัญญารัตน์ มลิพันธ์

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

2022-06-01 09:11:59

นางสาวพันธ์สุรีย์ จิตรหลัง

ดีเยี่ยม

2022-06-01 08:55:02

นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร

ผลงานวิจัยน่าสนใจและมีประโยชน์มากค่ะ

2022-05-31 23:29:46

นายเฉลิมเกียรติ โยธานันท์

ขอแสดงความชื่นชมครับ

2022-05-31 22:48:23

นายนที พึงไชย

d

2022-05-31 22:30:39

รัตนภรณ์ ฟองอ่อน

ขอชื่นชมค่ะ

2022-05-31 22:17:58