วันครู ปี 2565

นายพุฒิพัฒน์ พัดปุย

รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ”

นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นายพุฒิพัฒน์ พัดปุย

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อายุ : 32 ปี

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน/ ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ผลงานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำคมที่ส่งต่อแรงบันดาลใจ

“ปฏิบัติให้เหมือนมดงาน บริหารให้เหมือนมดนางพญา”

(QR CODE แสดงข้อมูลเพิ่มเติม)

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 46823 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 9705 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสาวอัจฉรา จันทา

ดีมากค่ะ

2022-06-11 14:48:43

พระธีรศักดิ์ ธีรธมฺโม/พุ่มพวง

ดี

2022-06-02 10:45:01

นายชัชรินทร์ สุขปาน

ดีมากครับ

2022-06-02 09:29:13

อารยา ภาวงศ์

ดีมากค่ะ

2022-06-01 17:01:10

นางสาวกัญญารัตน์ มลิพันธ์

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

2022-06-01 09:13:14

นางสาวพันธ์สุรีย์ จิตรหลัง

ดีเยี่ยม

2022-06-01 08:55:29

นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร

ผลงานวิจัยน่าสนใจและมีประโยชน์มากค่ะ

2022-05-31 23:37:09

นายนาทพล ศรีบุรินทร์

ชื่นชมครับ

2022-05-31 23:17:21

นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศ

ดีมากค่ะ

2022-05-31 23:05:43

นายพงศธร จันทพันธ์

ดีครับ

2022-05-31 22:50:42