วันครู ปี 2565

Special Session : Inspiring, Caring, Connecting: the Power of Princess Maha Chakri Award Teachers

กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 202032 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 41349 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสาวอัจฉริยา ภู่เผือก

ได้รับความรู้ใหม่ๆที่ดีค่ะ

2022-05-23 14:23:02

อนันต์ ศรีมุกข์

ดีมากๆ

2022-05-23 13:27:52

นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ประโคน

ได้ฝึกภาษาเยอะเลยค่ะ

2022-05-23 12:49:22

วันวิษา เหลืองไทย

ดีมากค่ะชื่นชม

2022-05-23 12:17:40

ดารุณี ทับทิมศรี

ชื่นชมค่ะ

2022-05-23 12:17:21

นางมาลินี ไขแสง

ดีมาก

2022-05-23 12:10:05

เมษา สุงคำ

ได้ความรู้ใหม่ๆที่ดีมาก

2022-05-23 11:30:59

จุตติ ประนมศรี

Excellent Education

2022-05-23 11:04:34

นางสาวพีรพรรณ์ โพธิสาร

ดีมากค่ะ

2022-05-23 10:11:28

นายชาคริต สุวรรณรัศมี

ชื่นชมครับ

2022-05-23 09:53:19