วันครู ปี 2565

Special Session : Inspiring, Caring, Connecting: the Power of Princess Maha Chakri Award Teachers

กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 206215 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 42209 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสินีนาฏ ชาญธัญกรรม

เป็นประโยชน์ค่ะ

2022-09-27 11:31:08

นางสาวขวัญฤทัย ยิ่งแก้ว

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ

2022-09-26 11:25:58

นางสาวกาญจนาสิริ ญาติสมบูรณ์

ดีมากค่ะ

2022-09-15 18:09:37

นายเจนภพ อักคัง

ดี

2022-09-14 14:20:44

นางสาวเยาวลักษณ์ อาภรศรี

ดีๆค่ะ

2022-09-13 23:34:48

นางสาวกาญจนาสิริ ญาติสมบูรณ์

ดีมากค่ะ

2022-09-12 12:05:47

ดิสวัฒน์ ภาคฐิน

ดีมากๆครับ

2022-09-11 19:16:40

ยลลดา ทำมาน

ดีมากค่ะ

2022-09-08 00:04:23

กฤตภาส กัฐจน์ธาดา

ดีมากครับ

2022-09-03 16:37:50

นางสาววรัญญา สุดมี

ดีมากค่ะ

2022-08-29 17:30:46