วันครู ปี 2564

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 346445 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 72441 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

ณิชาภา ปุณณพาณิช

ดีค่ะ

2021-04-15 12:54:34

นายวิชาญ ปั้นม่วง

ครูต้องทำให้ได้เพื่ออนาคตของชาติ

2021-04-15 12:40:44

นางสาวศิริวรรณ มากเทพ

ดีมากค่ะ

2021-04-15 11:36:30

นางสาวจริยาวดี บุญกองชาติ

เห็นด้วยค่ะ

2021-04-15 11:27:59

นางสาวจริยาวดี บุญกองชาติ

ดีมากค่ะ

2021-04-15 11:27:42

นายกวีรักษ์ ประวรรณรัมย์

เห็นด้วยครับ

2021-04-15 11:14:10

ปราณี กลมเกลี้ยง

ดีมากคะ

2021-04-15 10:48:02

นางสาวสุวิมล สามยิ่ง

ดีมากค่ะ

2021-04-15 10:31:05

นางจุฑาภรณ์ พิมาร

มีประโยชน์ค่ะ

2021-04-15 10:30:47

นางสาวจีรนัท คำศรี

ดีมากค่ะ

2021-04-15 10:17:02