วันครู ปี 2564

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 358449 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 74907 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางธิดารัตน์ คำอาษา

ดีมากค่ะ

2021-10-18 15:04:09

นางสาววันเพ็ญ สุวรรณผู

ดีค่ะ

2021-10-12 06:55:16

นางสาวไอลดา ศรีสอาด

ดีค่ะ

2021-10-01 16:47:21

นางสาวณัฐฐินันท์ แจ่มใส

ดีมากค่ะ

2021-09-28 11:02:40

นางสาวสุรีรัตน์ สำราญถิ่น

มีสาระความรู้ดีมากค่ะ

2021-09-28 04:44:08

นางสาวพนารัตน์ กาฉลาด

เป็นนิทรรศการดีน่าสนใจ

2021-09-23 17:43:03

สุนทรี ปัญญาบรรจง

ดีมากค่ะ

2021-09-23 11:32:49

นางวรนุช หน่างเกษม

ดั

2021-09-19 20:57:14

นางสาวพรรณหงษ์ ปัตตานัง

ดีมากก

2021-09-18 16:23:22

นางอุไรวรรณ ศรีธานี

ดีมากค่ะ

2021-09-14 11:28:34