วันครู ปี 2564

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 145700 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 30554 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นายวิชาญ ปั้นม่วง

ตระหนักถึงความเป็นครูมากขึ้นครับ

2021-04-15 12:23:10

นางสาวสุวิมล สามยิ่ง

ดีมากค่ะ

2021-04-15 12:02:33

นางสาวศิริวรรณ มากเทพ

ดีมากค่ะ

2021-04-15 11:37:45

นายกวีรักษ์ ประวรรณรัมย์

ขอบคุณครับ

2021-04-15 11:08:39

นางสาวจีรนัท คำศรี

ดีมากค่ะ

2021-04-15 10:21:56

นางสาวศุภณัฏฐ์ รอดวิลัย

ใช่

2021-04-15 10:04:34

ปิยรัตน์ ชัยบัว

มีประโยชน์มากค่ะ

2021-04-15 09:54:05

นางสาวชบาไพร ขำนาพึง

ดีค่ะ

2021-04-15 01:06:26

นวรัตน์ ตรังรัฐพิทย์

เหมาะสมมากกับยุคปัจจุบันทำให้คนรุ่นใหม่หรือครูที่มองอาชีพครูเป็นทางผ่านได้ทบทวนและพัฒนาตนเองให้เป็นครูด้วยจิตวิญญาณมิใช่เห็นแก่อามิสสินจ้าง

2021-04-14 20:32:30

นางสาววันทนีย์ พิมสุโพธิ์

เชื่อว่า การเป็นครูที่มีจิตวิญญาณ ครูทุกคนมีอยู่แล้วค่ะ

2021-04-14 20:31:39