วันครู ปี 2564

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 156508 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 32796 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

อภิรักษ์ ศรีวโรบล

มีประโยชน์ต่อครูและผู้อื่น

2021-08-04 20:14:46

วีระชัย พรหมโคตร

fดีมาก

2021-08-02 21:22:24

ดารุณี เครือหงษ์

มีประโยชน์

2021-08-02 17:11:45

นางสาวนางสาวเมธินี ลิละคร

ดีมากค่ะ

2021-08-01 17:12:43

นางสาวนางสาวรัตน์เชาวดี ฟูธรรม

ดีมากค่ะ

2021-08-01 14:16:51

นางสาวรวิสรา ปั้นประสงค์

ดีมากค่ะ

2021-08-01 10:42:47

อทินันท์ ธานี

ดีมากครับ

2021-08-01 10:16:20

นายชาติชาย สุคนธ์​ผ่อง

ครับ

2021-07-31 21:57:36

นางสาววัลลภา บุญซุ่นหลี

ดีมากค่ะ

2021-07-29 11:41:50

นายญาณเดช ปานมาศ

ดีมากครับ

2021-07-28 21:45:34