วันครู ปี 2564

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 156759 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 32848 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสาวเสาวนีย์ เจริญผล

ดี

2021-10-22 22:09:07

นางสาวเสาวนีย์ เจริญผล

ดีค่ะ

2021-10-22 21:32:41

นางธิดารัตน์ คำอาษา

ดีค่ะ

2021-10-18 16:47:35

นางสาววันเพ็ญ สุวรรณผู

ดีค่ะ

2021-10-12 06:57:43

นางสาวไอลดา ศรีสอาด

เยี่ยม

2021-10-01 16:39:35

นางสาวณาตยา สมจิตต์

มีประโยชน์มากคะ

2021-09-28 13:23:04

นางสาวอัจฉรียา ไชยวุฒิ

ประทับใจมากค่ะ

2021-09-26 23:35:13

นางวรนุช หน่างเกษม

มีประโยชน์มากคะ

2021-09-19 20:59:27

นางสาวพรรณหงษ์ ปัตตานัง

ประทับใจมาก

2021-09-18 16:33:58

นางสาวทิพวัลย์ พึ่งแก้ว

ดี

2021-09-14 12:29:30