วันครู ปี 2564

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 296701 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 61989 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสาวเสาวนีย์ เจริญผล

เีค่ะ

2021-10-22 21:29:15

นางธิดารัตน์ คำอาษา

ดีมากค่ะ

2021-10-18 16:22:30

นางสาววันเพ็ญ สุวรรณผู

ดีค่ะ

2021-10-12 06:56:27

นางสาวไอลดา ศรีสอาด

ดี

2021-10-01 16:46:25

นางสาวณาตยา สมจิตต์

สร้างแนวคิดใหม่

2021-09-28 13:23:33

นางสาวสุรีรัตน์ สำราญถิ่น

มได้ความรู้และประโยชมากค่ะ

2021-09-28 04:55:03

นางสาวพนารัตน์ กาฉลาด

มีประโยชน์มากค่ะ

2021-09-23 17:44:42

นางวรนุช หน่างเกษม

สร้างแนวคิดใหม่คะ

2021-09-19 20:58:10

นางสาวพรรณหงษ์ ปัตตานัง

ดีมากก

2021-09-18 16:25:32

นางสาวนางสาวขวัญจินตนา อินต๊ะวิกุล

มีประโยชน์มากๆค่ะ

2021-09-16 21:05:50