วันครู ปี 2564

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 286828 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 59949 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นายวิชาญ ปั้นม่วง

เป็นครูมืออาชีพ

2021-04-15 12:30:57

นางสาวศิริวรรณ มากเทพ

ดีมากค่ะ

2021-04-15 11:37:00

นางสาวจีรนัท คำศรี

ดีมากค่ะ

2021-04-15 10:20:01

นายกวีรักษ์ ประวรรณรัมย์

มีประโยชน์มากครับ

2021-04-15 10:18:11

นางสาวศุภณัฏฐ์ รอดวิลัย

ดี

2021-04-15 10:04:09

ปิยรัตน์ ชัยบัว

มีประโยชน์มากค่ะ

2021-04-15 09:50:34

นางสาวชบาไพร ขำนาพึง

ขอบคุณค่ะ

2021-04-15 01:08:43

นางสาววันทนีย์ พิมสุโพธิ์

ขอบคุณมากค่ะ มีประโยชน์มากค่ะ

2021-04-14 21:42:14

นวรัตน์ ตรังรัฐพิทย์

อาจารย์วิทยากรมีความน่าเชื่อถือสร้างความเข้าใจว่าศาสตร์พระราชาไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถนำมาทำให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีคุณภาพได้จริง

2021-04-14 20:44:40

นางสาวอาทิตยา ลิ้มตระกูล

ดีมากค่ะ

2021-04-14 20:24:07