วันครู ปี 2564

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 296602 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 61969 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

อภิรักษ์ ศรีวโรบล

สร้างแนวความคิดใหม่

2021-08-04 20:10:15

นางสาวนางสาวเมธินี ลิละคร

ดีมากค่ะ

2021-08-01 18:36:34

นางสาวรวิสรา ปั้นประสงค์

ดีมากค่ะ

2021-08-01 10:40:44

นางสาววัลลภา บุญซุ่นหลี

ดีมากค่ะ

2021-07-29 11:42:42

นายญาณเดช ปานมาศ

ดีครับ

2021-07-28 21:59:04

นางจุฬาพร อาริยะ

ดีมากค่ะ

2021-07-27 22:34:27

นายรัฐศาสตร์ คุณสมบัติ

ดีมากครับ

2021-07-24 00:16:21

นายศรายุทธ อรุณแย้ม

ดีมาก

2021-07-23 16:20:42

นางสุจิตรา แสนโคตร

เป็แนวทางในการพัฒนาตนเอง

2021-07-19 11:14:19

ทัศนะ แดนโพธิ์

ดีครับ

2021-07-14 14:22:02